Barbora Tkáčová

Master's thesis

Teorie životního cyklu organizace a její využití v malém podniku

The life cycle theory of the organization and its use in small business
Abstract:
Diplomová práce s názvem "Teorie životního cyklu organizace a její využití v malém podniku" zpracovává v teoretické části dvě známé teorie zabývajíci se vývojem organizací a sledováním společných znaků v jejich životě. V praktické části se nachází aplikace vybrané teorie na zvolenou malou firmu strojírenského zaměření a porovnání praktických poznatků s těmi popisovanými v teorii. Vzhledem k speciální …more
Abstract:
This thesis entitled "Theory of the organization life cycle and its use in small business' handles in the theoretical part with two well known theories of organizations, dealing with development and monitoring of common characters in their lives. In the practical part there is application of chosen theory to selected small engineering-oriented business, and also practical knowledge compared with those …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 2. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 9. 2011
  • Supervisor: Milan Malý
  • Reader: Pavel Panáček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28831