Bc. Martin Kordulák

Bakalářská práce

Vliv interakcí cytokininu a etylénu na růst a vývoj rostliny

Effects of cytokinin and ethylene interaction on plant growth and development
Anotace:
V této bakalářské práci se věnuji přezkoumání vlivů rostlinných hormonů cytokininů a etylenu na růst a vývoj kořene a kořenového meristému v rostlině Arabidopsis thaliana a jejích interakcí. Cytokininy způsobují zkracování kořenového meristému, a tím i celkové délky kořene. Etylén působí na zkracování buněk kořene, ale nezkracuje kořenový meristém. V této práci jsme ukázali, že etylén se nepřímo podílí …více
Abstract:
In this thesis I study effects of plant hormones cytokinins and ethylene on growth and development of root and root apical meristem in Arabidopsis thaliana and their interactions. Cytokinins cause shortening of root meristem, therefor shortening of roots. Ethylene inhibits elongation of root cells but does not shorten root meristem. In this work I bring the evidence that ethylene is indirectly involved …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Markéta Žďárská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta