Mgr. Bc. Ondřej Šverma

Bakalářská práce

"Plan Colombia" a bilance jeho dopadů po deseti letech

The Plan Colombia and bilance of its impacts after ten years
Anotace:
Tato práce se zabývá spoluprací Spojených států amerických s Kolumbií v boji proti drogám v andském regionu. Cílem práce je zhodnotit úspěšnost naplnění cílů, které si USA vytyčily při přijetí plánu navrženého prezidentem Kolumbie Pastranou, který je obecně známý jako Plan Colombia. Těžištěm práce je strategie omezování nabídky drog a její úspěšnost.
Abstract:
This work deals with the cooperation between United States and Colombia in the fight against drugs in Andean region. The aim is to evaluate the success of meeting the objectives targeted by the U.S. in adopting the plan proposed by Colombian President Andrés Pastrana, which is generally known as Plan Colombia. Main focus is on strategy of drug supply reduction and its success.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií