Jiří Kűchler

Master's thesis

Podnikatelský plán tematicky zaměřené restaurace

A Business Plan for a Theme Restaurant
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou vypracování podnikatelského plánu pro tematicky zaměřenou restauraci ve městě Zlíně. Tematicky zaměřenou restaurací je přitom myšlena originální steaková restaurace koncipovaná v severoamerickém stylu. Práce se skládá celkem ze dvou částí a to z části teoretické a části praktické. V teoretické části je nejdříve krátce věnována pozornost některým otázkám …more
Abstract:
The topic of the thesis is creating a business plan for a theme restaurant in the town of Zlín, the concept of the restaurant being a steak restaurant in North American style. The thesis consists of two parts - theoretical and practical. The theoretical part starts with addressing issues connected with the entrepreneur and entrepreneurship briefly and goes on to analyze the essence of the business …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2017
  • Supervisor: Ladislav Hartman
  • Reader: Blanka Habrmanová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53221

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management