Bc. Jana Hanzalová

Diplomová práce

Analýza projektové podpory na rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje

Anotace:
V diplomové práci je řešena problematika účelného využívání poskytnutých dotací v rámci dotačního programu určeného pro hospodářsky slabé oblasti Jihočeského kraje. V úvodu práce je charakterizován pojem hospodářsky slabá oblast a způsob jeho vymezení včetně přiblížení a vysvětlení pojmů které se dotýkají zkoumané oblasti. V aplikační části je provedena podrobná analýza dotačního programu určeného …více
Abstract:
The diploma thesis addresses the issue of effective use of subsidies provided within the subsidy program designed for economically weak areas of the South Bohemian Region. The introduction characterizes the concept of economically weak area and the way of its definition, including an approach and explanation of concepts that affect the research area. The application part is a detailed analysis of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2022
  • Vedoucí: prof. Ing. Jan Váchal, CSc.
  • Oponent: Ing. Jakub Přinda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích