Barbora Lišková

Bakalářská práce

Možnosti využití Google Apps ve veřejném sektoru

Possibilities of using Google Apps for public sector
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá cloud computingem, jeho využitím ve veřejném sektoru a rozdělením na různé druhy a modely, které poskytuje. Práce se zaměřuje na jeden soubor nástrojů spadající do skupiny cloud computingu od společnosti Google Inc., čímž jsou Google Apps. U této platformy je v praktické části zjišťované možné využití ve veřejném sektoru. Možnosti využití se analyzují v prostředí obecního …více
Abstract:
This thesis deals with cloud computing, its use in the public sector and its division into different types and models. The thesis focuses on one set of tools belonging to a group of cloud computing from Google Inc., - Google Apps. The practical part of the thesis detects a potential usage of this platform in the public sector. This potential usage is analyzed in the environment of the municipal office …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2015
  • Vedoucí: Miroslav Lorenc
  • Oponent: Jan Lippl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/56906

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management