Theses 

Management informačních rizik v podniku – Bc. Richard Lorenz

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Akademie Sting

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních firem

Bc. Richard Lorenz

Bakalářská práce

Management informačních rizik v podniku

Information risk management in a company

Anotace: Bakalářská práce se zabývá analýzou managementu informačních rizik v podniku Inpoz, s.r.o. a zpracováním návrhu pro zlepšení ochrany před informačními riziky a jejich případnými dopady na fungování podniku. Práce je zaměřena na vnitropodnikové procesy, jejich řízení a kontrolu. Výstupem jsou návrhy na zefektivnění zkoumaných procesů, zvládání informačních rizik a návrh na zavedení bezpečnostní politiky v podniku.

Abstract: The bachelor thesis deals with analyzing information risk management in the company Inpoz, Ltd. and processing the proposal for improving the protection regarding the information risks and their direct impact upon the functioning of the company. The thesis focuses in the internal company processes, their management and control. The output are the proposals regarding the researched processes and how to make them more efficient, management of the information risks, and the proposal to implement security policies in the company.

Klíčová slova: Informační bezpečnost, informace, riziko, management

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2016
  • Vedoucí: Ing. David Král, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Čestmír Ondráček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 03:13, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz