Bc. Richard Lorenz

Bakalářská práce

Management informačních rizik v podniku

Information risk management in a company
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou managementu informačních rizik v podniku Inpoz, s.r.o. a zpracováním návrhu pro zlepšení ochrany před informačními riziky a jejich případnými dopady na fungování podniku. Práce je zaměřena na vnitropodnikové procesy, jejich řízení a kontrolu. Výstupem jsou návrhy na zefektivnění zkoumaných procesů, zvládání informačních rizik a návrh na zavedení bezpečnostní politiky …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with analyzing information risk management in the company Inpoz, Ltd. and processing the proposal for improving the protection regarding the information risks and their direct impact upon the functioning of the company. The thesis focuses in the internal company processes, their management and control. The output are the proposals regarding the researched processes and how …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2016
  • Vedoucí: Ing. David Král, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Čestmír Ondráček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních firem