Bc. Richard Lorenz

Bachelor's thesis

Management informačních rizik v podniku

Information risk management in a company
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá analýzou managementu informačních rizik v podniku Inpoz, s.r.o. a zpracováním návrhu pro zlepšení ochrany před informačními riziky a jejich případnými dopady na fungování podniku. Práce je zaměřena na vnitropodnikové procesy, jejich řízení a kontrolu. Výstupem jsou návrhy na zefektivnění zkoumaných procesů, zvládání informačních rizik a návrh na zavedení bezpečnostní politiky …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with analyzing information risk management in the company Inpoz, Ltd. and processing the proposal for improving the protection regarding the information risks and their direct impact upon the functioning of the company. The thesis focuses in the internal company processes, their management and control. The output are the proposals regarding the researched processes and how …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 7. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 9. 2016
  • Supervisor: Ing. David Král, Ph.D.
  • Reader: Ing. Čestmír Ondráček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting

Sting academy

Bachelor programme / field:
Economy and Management / Organization and Management of small and medium sized firms