Barbora ŽAMPACHOVÁ

Bakalářská práce

Ruderální flóra a vegetace Karlových Varů

Ruderal Flora and Vegetation of Karlovy Vary
Anotace:
Cílem bylo podat obraz o ruderální flóře v Karlových Varech. Práce je zaměřena na centrální část města, která v sobě zahrnuje 5 městských čtvrtí. Zároveň bylo město rozděleno podle typu zástavby. Byl zpracován kompletní druhový soupis vyšších rostlin. Každý druh byl vyhodnocen mírou abundance podle Braun-Blanquetovy stupnice.
Abstract:
The aim was to give a picture of the ruderal flora in Karlovy Vary. The work is focused on the central part of the city, which includes five city parts. The city was also divided according to type of buildings. It was made a complete inventory of generic higher plants. Each type of measure of abundance was evaluate according to Braun-Blanquet combined scale. The incidence of invasive plant species …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 7. 2012
Zveřejnit od: 16. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽAMPACHOVÁ, Barbora. Ruderální flóra a vegetace Karlových Varů. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.7.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 7. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická