Bc. Šárka Lindovská

Bakalářská práce

Edukace těhotných žen z hlediska výživy: výstupy z projektu Jím za dva

Nutrition Education for Pregnant Women - Outcomes from the Eat for Two project
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá aktuální situací edukace o správné výživě během těhotenství v České republice. Cílem praktické části bylo zmapovat míru edukace těhotných žen stran výživy, identifikovat poskytovatele edukace a popsat nejčastější zdroje informací o výživě. V teoretické části jsou popsány nejdůležitější zásady výživy v prekoncepční fázi, ale především ve fázi samotného těhotenství. Mimo jiné …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the current situation of education about good nutrition during pregnancy in the Czech Republic. The aim of the practical part was to map the level of nutrition education of pregnant women, to identify providers of education and to describe the most common sources of nutrition information. The theoretical part describes the most important principles of nutrition in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Martin Krobot
  • Oponent: Mgr. Kamila Jančeková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nutriční terapie / Nutriční terapie

Práce na příbuzné téma