Theses 

Prevence kyberšikany z pohledu školních metodiků prevence. – Kristýna POSPÍŠILÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Kristýna POSPÍŠILÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Prevence kyberšikany z pohledu školních metodiků prevence.

Abstract: Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí teoretické (přehled poznatků) a praktické (metodika). Teoretická část je zaměřena na vytvoření přehledu poznatků o kyberšikaně. Praktická část je postavena na výzkumu informovanosti a realizaci prevence kyberšikany z pohledů školních metodiků prevence. Výzkum byl prováděn na základě rozhovorů a jejich následným vyhodnocením za pomoci sestavení grafických schémat.

Abstract: The thesis is divided into two parts a theoretical part (a list of findings) and a practical part ( methodology). Theoretical part is focused to create an overview of basic knowledge of cyberbullying. The practical part is built on the research of cyberbullying awareness and the realization of cyberbullying prevention from the school prevention methodologists point of view. The research was carried out through interviews and then followed by their evaluation with the help of diagrams.

Keywords: kyberšikana, školní metodik prevence, prevence, oběť, agresor

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 11. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=214179 Reference to the local database file of the institution
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

The right form of listing the thesis as a source quoted

POSPÍŠILÍKOVÁ, Kristýna. Prevence kyberšikany z pohledu školních metodiků prevence.. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury


Go to top | Current date and time: 19/4/2019 15:10, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz