Mgr. Jitka Němečková

Bakalářská práce

Městečko Křižanov a jeho prostor ve 2. polovině 17. a 1 polovině 18. století ve světle rolních knih

Křižanov Village and its Area in the 2nd Half of the 17th and the 1st Half of the 18th Century in the Lights of Books of Arable Land
Anotace:
Cílem práce je nástin vývoje městečka Křižanov a jeho obyvatel v 2. polovině 17. století a 1. polovině 18. století. Práce se zabývá stavem pozemkové držby v městečku a změnami v počtu jeho obyvatel ve světle informací, které podávají zejména rolní knihy. Základním pramenem jsou knihy z let 1682, 1688 a 1724 podrobně popisující jednotlivá pole.
Abstract:
The aim of this paper is to outline the history of Krizanov village and its inhabitants in the 2nd half of the 17th, and in the 1st half of the 18th centuries. This paper deals with the state of the land ownership in the town, and with the fluctuation of the town population based on the information given mainly by the books of arable land. These books from years 1682, 1688 and 1724 are the basic source …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie

Práce na příbuzné téma