Ing. Nikola Čapková

Bakalářská práce

Zdroje financování podnikových činností

Funding Sources of Company Activities
Anotace:
Bakalářská práce na téma „Zdroje financování podnikových činností“ se v teoretické části věnuje majetkové a kapitálové struktuře podniku. Dále je tato část věnována zdrojům financování podniků s podrobnějším zaměřením na bankovní úvěry a leasingy. Cílem praktické části mé bakalářské práce je navrhnout vhodné náměty k případnému zlepšení postupů a způsobů financování vozového parku společnosti na základě …více
Abstract:
The theoretical part of this bachelor thesis on „Funding Sources of Company Activities“ is dedicated to the property and capital structure of companies. Furthermore, this part also deals with the funding sources of businesses with a more detailed focus on bank loans and lease purchases. The practical part of my thesis aims at proposing suitable suggestions for potential improvement of the procedures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Ivana Turková, MBA
  • Oponent: Ing. Jana Kotěšovcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance