Zdeňka KOMŮRKOVÁ

Diplomová práce

Faktory pracovní spokojenosti učitelů středních škol

Factors of job satisfaction of secondary school teachers
Anotace:
Cílem diplomové práce je zjistit nejen jaké faktory určují spokojenost práce učitelů středních škol, ale také jestli jejich spokojenost souvisí s pohlavím, druhem školy na které vyučují a délkou praxe.
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to determine not only what factors play role in work satisfaction of the secondary school teachers, but also whether their satisfaction is related to their gender, type of school they teach at and their years of experience.
 

Klíčová slova

práce spokojenost učitel škola
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOMŮRKOVÁ, Zdeňka. Faktory pracovní spokojenosti učitelů středních škol. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta