Bc. Petr Veinhauer

Bakalářská práce

Vývoj českého hraného filmového debutu. Případová studie snímku Domácí péče

Development of the Czech feature film debut: Case study of film Home care
Anotace:
Práce se zabývá fází vývoje českého hraného filmového debutu Domácí péče (r. Slávek Horák, 2015) z hlediska literárního i producentského. Cílem práce je odhalit role, vlivy a záměry konkrétních klíčových aktérů, kteří se na vývoji debutu podíleli a jaké mělo jejich jednání dopad na výslednou podobu filmového scénáře a projektu.
Abstract:
The thesis deals with development phase of the Czech feature film debut Home Care (dir. Slávek Horák, 2015) from literary and producer point of view. Aim of the thesis is to reveal roles, influences and intentions of particular key actors who participated in development of the debut and what impact their actions had on the final form of film script and project.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2020
  • Vedoucí: Mgr. BcA. Miroslav Vlček
  • Oponent: Mgr. Jitka Lanšperková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta