Bc. Eva Dufková

Diplomová práce

Dávky státní sociální podpory

Benefits of State Social Support
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou dávek státní sociální podpory v České republice. Úvod práce je věnován třem pilířům sociálního zabezpečení, vymezení základních pojmů a právní úpravě, která tuto oblast reguluje. Samostatná kapitola je věnována rozboru jednotlivých dávek systému, které jsou rozděleny dle jejich závislosti na výši příjmu. Součástí práce je také charakteristika a popis průběhu …více
Abstract:
This diploma thesis deals with problems of the state welfare system in the Czech Republic. The beginning of this thesis is focused on the three main pillars of social security, specifications of the main points and legal basis which administrates this field. The next chapter deals with the analysis of particular benefits, which are divided according to the income. One part of this diploma thesis is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Jana Komendová, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta