Jan Kos

Bachelor's thesis

Personální marketingový mix v konkrétní společnosti

Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá personálním marketingovým mixem. Obecným cílem této bakalářské práce je popis obecných teoretických poznatků o personálním marketingovém mixu a popis jednotlivých nástrojů personálního marketingového mixu s ohledem na vnitřní personální marketing. Specifickým cílem této bakalářské práce je analýza nástrojů interního personálního marketingového mixu v konkrétní společnosti …more
Abstract:
This bachelor thesis is about human resuorce marketing mix. The general aim of bachelor thesis is to describe teoretical findings about human resource marketing mix and describe every single part of human ressource marketing mix with aim to internal human resource marketing. Specific aim of the bachelor thesis is to analyze parts of human resource marketing in specific company and by the questionare …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2017

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bachelor programme / field:
Ekonomika a management / Personální management v průmyslových podnicích