Theses 

Preventivní program letního pobytového tábora pro děti ze sociálně slabých rodin – Marie TRČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Marie TRČKOVÁ

Bakalářská práce

Preventivní program letního pobytového tábora pro děti ze sociálně slabých rodin

The preventive program of the summer camp for children from socially disadvantaged families

Anotace: Bakalářský projekt se věnuje problematice preventivního programu primární nespecifické prevence na letním pobytovém táboře pro děti ze sociálně slabých rodin. Zabývá se návrhem vhodného preventivního programu pro děti ze sociálně slabých rodin, jehož aplikace v praxi by měla vést k minimalizaci patologických jevů, které mohou u dětí nastat v průběhu jejich života. Bakalářský projekt je primárně určený pro organizaci Malá Antiochia, která se přímo věnuje přípravě a realizaci letních pobytových táborů.

Abstract: My Bachelor's thesis deals with the problematics of the program of primary non-specific care on the camping designed for underprivileged children. It concerns the suggestion for the appropriate preventive care for underprivileged children; this suggestion should lead to minimisation of the pathological phenomena which might appear during the children's life. This bachelor's thesis is dedicated to the organisation Malá Antiochia which is engaged in organizing the summer camps.

Klíčová slova: preventivní program, primární nespecifická prevence, letní pobytový tábor, mladší školní věk, volný čas

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 12. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 4. 2016 dostupné: světu
https://portal.upol.cz/wps/PA_StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=198825 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta

Jak správně citovat práci

TRČKOVÁ, Marie. Preventivní program letního pobytového tábora pro děti ze sociálně slabých rodin. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 22:17, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz