Bc. Kamila Macíčková, DiS.

Diplomová práce

Individuální plánování průběhu služby v domově se zvláštním režimem z pohledu klíčových pracovníků

Individual planning of social service process in the home for elderly people with special regime from the perspective of workers
Anotace:
Tato práce pojednává o přínosech a rizicích individuálního plánování v domově se zvláštním režimem z pohledu klíčových pracovníků V teoretické části jsem vysvětlila, kdo je klientem domova se zvláštním režimem a kdo je osoba trpící Alzhemerovou demencí. Dále jsem se zabývala potřebami osob trpících demencí Alzheimerova typu a jak je lze zjišťovat, hodnotit a uspokojovat. Následně jsem popsala současnou …více
Abstract:
This paper discusses the advantages and risks of individual planning in homes for elderly people with special regime from the perspective of seminal worker. In the theoretical part, I explained who the client of home for elderly people with special regime is and who the person suffering from Alzheimer dementia is. Then I dealt with the needs of people suffering from Alzheimer's disease and how it is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií