Martina Miskolczi

Disertační práce

Vícestavová analýza nezaměstnanosti a další statistické metody pro modelování nezaměstnanosti

Multistate Analysis of Unemployment and Additional Statistical Methods for Modelling of Unemployment
Anotace:
Modelování nezaměstnanosti v sobě shrnuje jak pohled na trh práce jako takový, ekonomiku, tak znalosti matematiky, statistiky a tím i ekonometrie. Po období krize se zdá být význam nezaměstnanosti ještě důležitější, vysoká nezaměstnanost je nejen ekonomickou zátěží, ale i závažným sociálním rizikem a psychologickým problémem. V disertační práci jsou představeny vybrané modely, které jsou používány …více
Abstract:
Unemployment modelling covers both view of the labour market such as is, economy and knowledge of mathematics, statistics and, thus, econometrics. The importance of unemployment seems to be even more significant after the period of crisis; high unemployment is not only economic burden bud serious social risk and psychological problem as well. In the dissertation thesis, selected models used for unemployment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2015
  • Vedoucí: Jitka Langhamrová
  • Oponent: Tomáš Fiala, Magdalena Kotýnková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48288