Bc. Lenka Nakládalová

Bakalářská práce

Manipulace ve válečné fotografii

Manipulation in War photography
Anotace:
Ve své bakalářské práci se pokusím zachytit různé pohledy na manipulaci s fotografiemi jako zdrojem informací v rámci ozbrojených konfliktů jak v minulosti, tak v současnosti. Zároveň se pokusím popsat počátky využívání fotografie ve vojenství pro dokumentační účely a také využití inscenované fotografie pro propagandistické plakáty. Na fotografie se pokusím dívat z třech různých pohledů a to: vítěz …více
Abstract:
In this document, I describe different views of photo manipulation as an source of information in armed conflict in the past and in present. Furthermore I would like to describe the origins of photography in military as the documentation intentions And also using the staged photography as the posters of propaganda. I would like to see these photographs from three different perspectives: winner, defeated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavlína Míčová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií