Jakub JEŘÁBEK

Bakalářská práce

Dávky sociální péče pro zdravotně postižené osoby a návrhy na jejich změnu.

Social care benefits for people with disabilities and proposals for changes in the benefits.
Anotace:
Tato bakalářská práce na téma ?Dávky sociální péče pro zdravotně postižené osoby a návrhy na jejich změnu? se zabývá problematikou právní úpravy dávek v ČR pro handicapované osoby. Teoretická část se nejprve zaměřuje na druhy zdravotního postižení a na specifické potřeby osob se zdravotním postižením, dále pak pojednává o možnostech sociálního zabezpečení osob s handicapem a nakonec blíže popisuje …více
Abstract:
The thesis called "Social welfare benefits for people with disabilities and the proposals for their change" deals with the legislation of the welfare benefits for handicapped people with disabilities in the Czech Republic. The theoretical section first describes the types of disabilities and special needs of persons with this disabilities. Then follows the attempt to discuss the possibilities of social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Hana Kynštová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JEŘÁBEK, Jakub. Dávky sociální péče pro zdravotně postižené osoby a návrhy na jejich změnu.. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta