Eduard Beneš

Bakalářská práce

Phishing a vhodná ochrana proti němu

Phishing and way of protection against it
Anotace:
Jako téma bakalářské práce jsem si zvolil problematiku phishingu a způsobu ochrany proti němu. Důvodem volby tohoto tématu byly především jeho aktuálnost a nedostatečná obezřetnost ze strany uživatelů. Hlavním cílem této práce je blíže seznámit čtenáře s problematikou phishingu a zároveň na základě provedeného testování a následné analýzy zvolit nejlepší software na ochranu proti tomuto druhu kybernetické …více
Abstract:
As a topic of my bachelor thesis, I have chosen the issue of phishing and way of protection against it. The reason to select this topic was especially its timeliness and lack of prudence on the part of users. The main objective of this thesis is to introduce to the reader the issue of phishing. And than based on my testing and analysis was selected the best software for a protection against this type …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
  • Vedoucí: Ladislav Luc
  • Oponent: Václav Oškrdal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/36911

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika

Práce na příbuzné téma