Lucie Klocová

Master's thesis

Strategie řízení vztahů se zákazníky ve vybrané společnosti

Strategy of customer relationship management in selected company
Anotácia:
Práce si klade za cíl navrhnout úpravu zákaznické podnikové strategie v horizontu 3 let zaměřenou na analýzu a optimalizaci stávajících procesů, využití dat o zákaznících a řízení spokojenosti zákazníků ve společnosti LMC s.r.o. se zaměřením na B2B zákazníky. Na základě rozhovorů se zaměstnanci společnosti jsou popsány a v notaci EPC modelovány aktuální procesy kolem zákazníků s důrazem na jejich nedostatky …viac
Abstract:
The aim of this Master Thesis it to develop customer relationship management strategy for next three years in the company LMC s.r.o, focusing on the analysis and optimization of existing processes, the use of customer data and management of customer satisfaction of B2B customers. Based on interviews with employees, current customer related processes are described in EPC notation focused on their weaknesses …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2016
  • Vedúci: Karel Koliš
  • Oponent: Miroslav Žebrák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/55414