Bc. Leona GIERCOVÁ

Bachelor's thesis

Nepříčetnost, zmenšená příčetnost a jejich aspekty v trestním právu

Insanity, reduced sanity and their aspects in criminal law
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou právní úpravy nepříčetnosti a zmenšené příčetnosti. Ve své práci vysvětluji pojmy nepříčetnost, zmenšená příčetnost a porovnávám jejich právní úpravu v předchozím trestním zákoně s právní úpravou v novém trestním zákoníku. Dále se věnuji problematice páchání trestných činů pod vlivem návykové látky, přičemž se podrobněji zabývám trestným činem opilství …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with problems of legal regulations of insanity and diminished sanity (responsability). In my thesis I explain the concepts of insanity, diminished sanity and I compare the legal regulation in the prior criminal law with the legal regulation in the new Penal Code. I also address myself to problems of comitting a crime under the influence of addictive substances and I am further …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2010
Accessible from:: 31. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Rostislav Opichal

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

GIERCOVÁ, Leona. Nepříčetnost, zmenšená příčetnost a jejich aspekty v trestním právu. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.5.2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 31. 5. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

University of Ostrava

Pedagogical Faculty

Bachelor programme / field:
Specialization - Pedagogy / Social Pedagogy - Prevention and Resocialization