Bc. Martin Kočiský

Diplomová práce

Open source administratívne rozhranie pre Stream Data Platform

Open source administrative interface for Stream Data Platform
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to analyse the current form of administrative interface for Stream Data Platform developed by company Lundegaard, to propose its separation into an open source part for the platform Apache Kafka and its private extension. Next to implement this separation. Further to extend the administrative interface with new functionality for Kafka Connect API and to publish the …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce je analyzovať súčastnú formu administratívneho rozhrania pre Stream Data Platform vyvíjanú firmou Lundegaard, navrhnúť jeho rozdelenie na open source časť pre platformu Apache Kafka a jeho privátne rozšírenie. Následne toto rozdelenie naimplementovať. Ďalej rozšíriť toto administratívne rozhranie o novú funkcionalitu nad Kafka Connect API a výslednú open source aplikáciu publikovať …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Michal Batko, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky