Theses 

Bohuslav Martinů: Hlas lesa – Olga Jelínková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta AMU

Magisterský studijní program / obor:
Hudební umění / Zpěv

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Olga Jelínková

Diplomová práce

Bohuslav Martinů: Hlas lesa

B.Martinů: The Voice of the Forest

Anotace: V roce 2009 si připomínáme výročí řady významných hudebních skladatelů, např. G.F.Hăndela, Henryho Purcella, J.Haydna a felixe Mendelssohna-Bartholdyho. V tomto množství oslav však bychom neměli přehlédnout ani 50. výročí úmrtí Bohuslav Martinů. Český skladatel B. Martinů ( 1890 - 1959) patří mezi nejaktivnější autory 20.století.Narodil se v Poličce, kde taktéž strávil své dětství. V roce 1923 odešl studovat do Paříže k Albertu Rousselovi. Zůstal zde následujících 17 let. V roce 1941 emigroval do Spojených států, kde jako uznávaný skladatel dostal možnost komoponovat pro nejslavnější americké orchestry. Přestože se mu stýskalo po domově, nikdy se už do Čech nevrátil. Poslední léta svého života strávil ve Švýcarsku. Zemřel v Liestalu ve věku 69 let.Napsal téměř 400 skladeb ( symfonie, opery, balety a množství skladeb orchestrálních , komorních, vokálních a vokálně-instrumentálních). Mezi jeho nejznámnější díla patří Epos o Gilgamešovi, Polní mše, Otvírání studánek a opery Julietta a Řecké pašije. V tvorbě Bohuslav Martinů se odrazila řada vlivů ( např. expresionismus, konstruktivismus a jazz). Často se nechával inspirovat českou lidovou poezií. Jeho hudební rukopis je charakteristický osobitou melodikou, rytmem a přehlednou strukturou. Tato diplomová práce pojednává o Martinů málo známé rozhlasové jednoaktovce Hlas lesa, jejíž libreto vytvořil český básník Vítězslav Nezval. Toto krátké dílko autor ukomponoval roku 1935. Bylo určeno pro rozhlasové vysílání, což s sebou přinášelo určitá specifika, a to především požadavek na naprostou srozumitelnosta na jiné uchopení dramatického času. Martinů v kontrastu ke kousavé ironii extravagantního libreta vytvořil hudbu citlivou, lyrickou a působící svým nekonečným optimismem.

Abstract: In 2009 we hold anniversaries for many composers, for example G.F.Händel, Henry Purcell, J.Haydn and Felix Mandelssohn-Bartholdy. In this abundance of celebrations we should not overlook the 50th anniversaryof Bohuslav Martinů´s death. Czech composer B. Martinů ( 1890 - 1959) was one of the most prolific composers of the 20th century. He was born and grew up in Polička . In 1923 he left his country of birth to study with Albert Roussel in Paris, where he lived for the next 17 years. In 1941 he emigrated to the States, fleeing the German invasion of France. He wrote for leading American orchestras in the following decade. He became homesick bud he never returned to his homeland. Martinů spent his later years in Switzerlandand and he died at age of 69 in Liestal. He wrote almost 400 pieces ( symphonies, operas, ballet and a large number of orchestral, chamber, vocal and vocal- instrumental works). His Epic of Gilgamesh, Field Mass, The Opening of the Wells, and his operas Julietta and The Greek Passion are highly regarded. His music displays a wide variety of influences ( expressionism, constructivism,hazz) and often reflects sensitivy to Czech folk music. Ot is characterized by the freedom of its melodies, the vigor of its rhythms, and the transparency of its textures. This diploma thesis deals of Martinů ´s little known one-act radio opera The Voice of the Forest ( Hlas Lesa). The libretto of the opera is written by the czech poet Vítězslav Nezval. This short experimental work was written specifically for radio performance in 1935. It called for a good articulation and different treatment of dramatic time than would be typical for a staged work. In contrast to the wildy extravagant libretto, the music is fine, lyric and tonal, expressing the characters ´emotions without irony, but with neverending optimism.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2009
  • Vedoucí: Miloslav Podskalský, Miloslav Podskalský
  • Oponent: Jana Jonášová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e);
In the license agreement the author has granted the following: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e);

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 10. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Hudební fakulta AMU. Knihovna

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 18:59, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz