Bc. Katarína Janáková

Bakalářská práce

Strategická analýza podniku

Strategic analysis of the enterprise
Abstract:
The aim of thesis "Strategic analysis of the company" is to propose an appropriate strategy for further development of the researched company on the basis of information obtained by strategic analysis. The first part is the theoretical part, which deals with comprehensive knowledge of strategic analysis, more specifically, the analysis of external and internal environment of the company and subsequent …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „Strategická analýza podniku“ je navrhnutie vhodnej stratégie pre ďalší rozvoj skúmaného podniku a to na základe informácií získaných strategickou analýzou. Prvou časťou práce je časť teoretické, ktorá sa zaoberá súhrnom poznatkov o strategickej analýze, konkrétnejšie o analýze vonkajšieho a vnútorného prostredia podniku a následnou SWOT analýzou. Druhá časť práce predstavuje …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2015
  • Vedoucí: Ing. Peter Marinič, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Švandová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management