Adéla Zlámalová

Bakalářská práce

Analýza konkurenceschopnosti firmy EURO-PRINT PŘEROV spol. s r. o.

Competitiveness Analysis of EURO-PRINT PŘEROV Ltd.
Anotace:
Hlavním předmětem mé bakalářské práce je řešení problémů v oblasti konkurenceschopnosti ve společnosti EURO-PRINT PŘEROV, s. r. o. Společnost se zabývá polygrafickou výrobou, a to zejména ofsetovým tiskem a grafickou přípravou. Hlavním cílem této práce je zjistit, jak působí vnější a vnitřní prostředí na firmu, a jaké jsou před ní postaveny překážky, které by měla zdolat. Po zkonzultování všech potřebných …více
Abstract:
The main aim of this bachelor's thesis is to solve problems in terms of competitiveness in EURO-PRINT PŘEROV, s. r. o. The company deals with printing production mainly offset printing and graphic design. The aim is to find out the influences of micro-environment and macro-environment and the obstacles the company should overcome. After consulting all possible details and facts with the business manager …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016
Zveřejnit od: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Karel Slinták, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zlámalová, Adéla. Analýza konkurenceschopnosti firmy EURO-PRINT PŘEROV spol. s r. o.. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe