Egor Shinkariuk

Bachelor's thesis

Time series analysis of selected pollutants emission in the United Kingdom in years 1990-2016

Analýza časových řad emisi vybraných znečisťujících látek ve Velké Británii v letech 1990-2016
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu časových řad emisi čtyř typů znečisťujících látek ve Velké Británii v různých sektorech průmyslu. Data pro tuto práci byla získána na webových stránkách „Office for National Statistics“.Cílem práce je popsat vývoj časových řad škodlivých látek za účelem hodnocení následujících právních nástrojů ochrany ovzduší ve Velké Británii: „Směrnice o národních emisních …more
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the analysis of four pollutants emissions in the UK in different industrial sectors. Data for this thesis were obtained from the British Office for National Statistics. The objective of the thesis is to describe the development of the harmful pollutants emissions time series in the UK in order to evaluate regulatory controls applied in this country. There are two main …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 12. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 8. 2019
  • Supervisor: Karel Helman
  • Reader: Adam Čabla

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78098