Jan RUCKÝ

Bakalářská práce

Multikriteriální hodnocení trendu rozvoje obce Zruč-Senec v souvislostech územního plánování

Multi-criteria assessment of the pattern of development in the village of Zruč-Senec in connection to spatial planning
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zájmovým území obce Zruč Senec v souvislostech územního plánování. V práci se snaží autor nahlížet na území nejen územním plánem, ale i daty statistickými a prostorovými. Posledním pohledem je terénní znalost a rozhovory s místními, především se starostou obce o problémech v území. Cílem práce je shromáždění relevantních dat a návrh trendu vývoje obce, který by mohl v rámci …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with an interest area of the village Zruč - Senec in the context of spatial planning. The author tries to look at the interest area not only by the spatial plan, but also by the statistical and spatial data. The last point of view is the field knowledge and interviews with the locals, specifically with the mayor of the municipality about the problems in the area. The aim of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Václav Stacke, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RUCKÝ, Jan. Multikriteriální hodnocení trendu rozvoje obce Zruč-Senec v souvislostech územního plánování. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Územní plánování