Anna RYCHTAŘÍKOVÁ

Bakalářská práce

Ergoterapie u dětí školního věku s diagnózou ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Occupational therapy in school age children with ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
Anotace:
Název práce: Ergoterapie u dětí školního věku s diagnózou ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Úvod: Stále více studií poukazuje na přetrvávání symptomů ADHD do dospělosti, a proto je nutné se zabývat touto problematikou i ve starším školním věku. Je žádoucí na dospělý život s tímto problémem jedince připravit a hledat způsob, jak mu život ulehčit. Cíl práce: Popsat diagnózu ADHD, její projevy …více
Abstract:
Name of a thesis: Occupational therapy in school-aged children with ADHD diagnosis Introduction: More and more studies point to a persistence of ADHD symptoms persistence to adulthood, therefore is important to deal with this problem also in the middle shool age too. It is desirable to prepare these individuals with this problems for adult life and to look for ways to make their life easier. Target …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Pecharová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RYCHTAŘÍKOVÁ, Anna. Ergoterapie u dětí školního věku s diagnózou ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií