Mgr. Tomáš Černohous

Rigorózní práce

Trendy ozbrojených konfliktů a bezpečnostních vztahů ve východní Africe

Trends of Armed Conflicts and Security Relations in East Africa
Anotace:
Ambicí této rigorózní práce je poskytnout čtenáři lepší pochopení bezpečnostní reality východní Afriky od konce studené války – reality z globálního úhlu pohledu často opomíjené a vzhledem k její komplexnosti pro běžného pozorovatele těžko uchopitelné. Jejím hlavním výzkumným cílem je na základě podrobné analýzy ozbrojených konfliktů východní Afriky a regionálních přístupů k jejich managementu odhalit …více
Abstract:
The ambition of this thesis is to provide the reader with a better understanding of the security realities of East Africa since the end of the Cold War – the reality that is often neglected in global perspective and due to its complexity very difficult to grasp for ordinary observers. The main research objective of this thesis is through a detailed analysis of East African armed conflicts and regional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D., doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií