Bc. Simona Kubiczková, DiS.

Diplomová práce

K otázce kódu jako umění. Od typewriter art po ASCII art a softwarové umění

To the Question of Code as an Art. From Typewriter Art to ASCII Art and Software Art
Anotace:
Magisterská práce chce být příspěvkem do diskuse o povaze kódu programovaných médií, jak se v posledních letech rozvíjí v rámci diskurzu softwarových studií a softwarového umění (Kittler, Fuller, Horáková) a kritických studií kódu (Cramer, Marino, Haylesová). Prostřednictvím komparace užití tištěného kódu v umění vytvářeném na psacím stroji (typewriter art) a způsobu užití kódu užívaného v tzv. ASCII …více
Abstract:
Master's thesis aims to be a contribution to the discussion about the nature of programmed media code, as it has been developing in recent years as part of the discourse of Software Studies and software art (Kittler, Fuller, Horakova) and Critical Code Studies (Cramer, Marino, Hayles). Via the comparison of the use of printed code in art created on typewriter (typewriter art) and the use of the code …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií

Práce na příbuzné téma