Theses 

K otázce kódu jako umění. Od typewriter art po ASCII art a softwarové umění – Bc. Simona Kubiczková, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Simona Kubiczková, DiS.

Diplomová práce

K otázce kódu jako umění. Od typewriter art po ASCII art a softwarové umění

To the Question of Code as an Art. From Typewriter Art to ASCII Art and Software Art

Anotace: Magisterská práce chce být příspěvkem do diskuse o povaze kódu programovaných médií, jak se v posledních letech rozvíjí v rámci diskurzu softwarových studií a softwarového umění (Kittler, Fuller, Horáková) a kritických studií kódu (Cramer, Marino, Haylesová). Prostřednictvím komparace užití tištěného kódu v umění vytvářeném na psacím stroji (typewriter art) a způsobu užití kódu užívaného v tzv. ASCII art a software art je zkoumaný fenomén zasazen do rámce estetiky intermédií (Higgins).

Abstract: Master's thesis aims to be a contribution to the discussion about the nature of programmed media code, as it has been developing in recent years as part of the discourse of Software Studies and software art (Kittler, Fuller, Horakova) and Critical Code Studies (Cramer, Marino, Hayles). Via the comparison of the use of printed code in art created on typewriter (typewriter art) and the use of the code used in so-called ASCII art and software art, the phenomenon under investigation is placed within the framework of intermedia aesthetics (Higgins).

Klíčová slova: Typewriter art, ASCII art, kód programovatelný, kód tištěný, estetika intermédií, psací stroj, vizualizace kódu, přirozený jazyk, jazyk strojů, codeworks, source code poetry, hybridní média, kód jako umění, performativita kódu, softwarová studia, softwarové umění, kritická studia kódu, přirozené rozhraní, computable code, printed code, intermedia aesthetics, typewriter, code visualization, human language, machine language, hybrid media, code as an art, performative code, software art, Software Studies, Critical Code Studies, humane interface

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 19:12, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz