Bc. Simona Kubiczková, DiS.

Master's thesis

K otázce kódu jako umění. Od typewriter art po ASCII art a softwarové umění

To the Question of Code as an Art. From Typewriter Art to ASCII Art and Software Art
Abstract:
Magisterská práce chce být příspěvkem do diskuse o povaze kódu programovaných médií, jak se v posledních letech rozvíjí v rámci diskurzu softwarových studií a softwarového umění (Kittler, Fuller, Horáková) a kritických studií kódu (Cramer, Marino, Haylesová). Prostřednictvím komparace užití tištěného kódu v umění vytvářeném na psacím stroji (typewriter art) a způsobu užití kódu užívaného v tzv. ASCII …more
Abstract:
Master's thesis aims to be a contribution to the discussion about the nature of programmed media code, as it has been developing in recent years as part of the discourse of Software Studies and software art (Kittler, Fuller, Horakova) and Critical Code Studies (Cramer, Marino, Hayles). Via the comparison of the use of printed code in art created on typewriter (typewriter art) and the use of the code …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media

Theses on a related topic