Bc. Vít Brázda

Bakalářská práce

Parkour jako bojové umění

Parkour as a martial art
Anotace:
Práce se zabývá vztahem mezi novodobou disciplínou zvanou parkour a bojovými uměními. Hledá společné znaky těchto dvou jevů, především se pak zaměřuje na to, jak sebe vnímají samotní parkouristi.
Abstract:
The thesis researches the relationship between modern discipline called parkour and martial arts. It looks for their common features. It focuses on how practitioners perceive themselves.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jindřiška Kohoutková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Speciální edukace bezpečnostních složek

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.