Theses 

Zásobovací logistika konkrétního podniku – Bc. Martin Štígel

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Martin Štígel

Bakalářská práce

Zásobovací logistika konkrétního podniku

Logistic supply chain in a concrete company

Abstract: The subject of bachelor thesis "Logistic supply chain in a concrete company" is analysis of processes related with logistic supply chain in chosen company and suggestion of solutions for improvement of actual status. Theoretical part is devoted to evolution, history and classification of logistics and basic terms connected to logistic supply chain are specified there. Practical part deals with analysis of logistic supply chain in concrete company. It includes suggestions for improvement of function of logistics and purchase department and also suggestions for improvement of working with suppliers.

Abstract: Predmetom bakalárskej práce "Zásobovacia logistika v konkrétnom podniku" je analýza procesov súvisiacich so zásobovacou logistikou v mnou vybranom podniku a návrh riešení pre zlepšenie súčasného stavu. Teoretická časť je venovaná vývoju, histórii a členeniu logistiky a sú tu vymedzené základné pojmy spojené so zásobovacou logistikou. Praktická časť sa zaoberá analýzou zásobovacej logistiky v konkrétnom podniku. Obsahuje návrhy pre zlepšenie fungovania oddelenia logistiky a nákupu a tiež návrhy pre zlepšenie práce s dodávateľmi.

Klíčová slova: logistika, zásobovacia logistika, bodové hodnotenie dodávateľov, riadenie zásob, logistics, logistic supply chain, scoring evaluation of suppliers, stocks management

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Antonín Stehlík, CSc.
  • Oponent: Ing. Ondřej Melichar, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 16:13, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz