Theses 

Sociálně-právní ochrana dětí mikroregionu Klášterecko – Ing. Vladimíra Ciprová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa

Ing. Vladimíra Ciprová

Bakalářská práce

Sociálně-právní ochrana dětí mikroregionu Klášterecko

Social and Legal Protection of Children in the Mikroregion Klášterecko

Anotace: Tato bakalářská práce je zaměřena na sociálně-právní ochranu dětí mikroregionu Klášterecko z pozice obce I. typu, tedy města Klášterec nad Ohří a je v ní zmapován výkon sociálně-právní ochrany dětí zvoleného regionu od roku 1999 až dosud. Dále se práce zabývá připravovanou novou koncepcí sociálně-právní ochrany na daném území, jejímž cílem je přesun od represe k prevenci. K tomu by měla přispět užší spolupráce s dotčenými subjekty a zahájení přednáškové činnosti pro místní školy, kde je plněna povinná školní docházka. A právě touto přednáškovou činností se práce zabývá. Jelikož okruhy předpokládaných přednášek jsou již vytipovány, je třeba zjistit, zda a o které přednášky budou mít školy zájem. K tomu by měla dopomoci tato bakalářská práce a zejména výsledky dotazníkového šetření směřované na výchovné poradce jednotlivých škol a data získaná z dotazníkového šetření provedeného mezi žáky těchto škol.

Abstract: This paper is focused on social and legal protection of children in the Mikroregion Klasterec from the point of view of the city type I that is the city Klasterec, and in the paper is elaborated thesis of social and legal prevention of children in the given region from 1999 till today. Also, the thesis concerns the forthcoming conception of social and legal protection in the given area which aim is movement from repression to prevention. This should be achieved by close cooperation with the social subjects and by lecturing for local schools where the compulsary education is performed. And the lecturing itself is also dealt with in the paper. As the topics of the lectures have already been settled, it is neccessary to find out if and which lectures will be interesting for the schools. This paper should help and mainly results of questionaries performed by job consultants of the schools and also data acquiered from the questionarries of the pupils from these schools should be helpful.

Klíčová slova: Sociálně-právní ochrana dětí (SPOD), omezení, napomenutí, dohled, nezletilý, mladistvý, soud, předběžné opatření, ústavní výchova, náhradní rodinná výchova. Social and legal protection of children, limitation, monition, sight, minor, youthful, court, preliminary procuration, institutional upbringing, reserve family upbringing.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Alena Tölgová
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 21:51, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz