Theses 

Vliv demografických faktorů na spotřebitelské preference při nakupování potravin – Michael Sklář

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Michael Sklář

Diplomová práce

Vliv demografických faktorů na spotřebitelské preference při nakupování potravin

The Influence of Demographic Factors on Consumers’ Preferences when Grocery Shopping

Anotace: Cílem této práce je odhalit vliv demografických faktorů na spotřebitelské chování přinakupování potravin a zjistit, která kritéria jsou pro spotřebitele při nakupování potravinnejdůležitější. Teoretická část práce obsahuje definici a přiblížení základních pojmů, kterés nakupováním potravin a zkoumanou problematikou bezprostředně souvisí. Diskutovány jsoupojmy jako prodávající, spotřebitel, privátní značky, označování potravin, maloobchod,chování spotřebitele a další. V praktické části práce jsou uvedeny výsledky sekundárníhoa primárního výzkumu. Hlavní část tvoří vyhodnocení dotazníkového šetření spolu s diskusízjištěných závislostí demografických faktorů na spotřebitelském chování při nakupovánípotravin. V závěru práce je uvedeno zhodnocení naplnění jejího cíle a na základě výsledkůšetření jsou učiněna praktická doporučení pro prodejce potravin.

Abstract: This diploma thesis examines the influence of demographic factors on consumers’ behaviorwhen grocery shopping, with special attention paid to the criteria crucial for the consumerswhile making a buying decision. The theoretical part aims to define the basic concepts relatedto grocery shopping, such as the seller, buyer, private labels, food labelling, retail or consumers’behavior. The practical part analyzes the results of a secondary and primary researchand consists of a survey evaluation and a discussion of the effect of demographic factorson consumers’ behavior when grocery shopping. The conclusion summarizes the obtainedfindings and evaluates the degree of fulfillment of the set goals. Based on the results of theresearch, several suggestions are also provided for grocery-selling companies.

Klíčová slova: maloobchod, nakupování potravin, řetězce, spotřebitelské preference

Keywords: retail chains, consumer preferences, grocery shopping, retail

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2019
  • Vedoucí: Olga Horová
  • Oponent: Inka Neumaierová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75430

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 12:27, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz