Michael Sklář

Diplomová práce

Vliv demografických faktorů na spotřebitelské preference při nakupování potravin

The Influence of Demographic Factors on Consumers’ Preferences when Grocery Shopping
Anotace:
Cílem této práce je odhalit vliv demografických faktorů na spotřebitelské chování přinakupování potravin a zjistit, která kritéria jsou pro spotřebitele při nakupování potravinnejdůležitější. Teoretická část práce obsahuje definici a přiblížení základních pojmů, kterés nakupováním potravin a zkoumanou problematikou bezprostředně souvisí. Diskutovány jsoupojmy jako prodávající, spotřebitel, privátní …více
Abstract:
This diploma thesis examines the influence of demographic factors on consumers’ behaviorwhen grocery shopping, with special attention paid to the criteria crucial for the consumerswhile making a buying decision. The theoretical part aims to define the basic concepts relatedto grocery shopping, such as the seller, buyer, private labels, food labelling, retail or consumers’behavior. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2019
  • Vedoucí: Olga Horová
  • Oponent: Inka Neumaierová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75430