Mgr. Ellen Klímová

Bakalářská práce

Nutriční podpora u pacientů s HIV infekcí

Nutritional support in patients with HIV infection
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá HIV infekcí a jejím vlivem na nutriční stav pacientů s touto infekcí. Cílem bakalářské práce je podat souhrnné informace o infekci virem HIV, jejím vztahu k výživě, o řešení nutričních problémů a o vzájemném ovlivnění nutričního stavu pacientů a HIV infekce. Bakalářská práce stručně představuje původce a průběh onemocnění, způsoby léčby a prevence. Dále se věnuje …více
Abstract:
Presented bachelor thesis deals with HIV infection and its impact on the nutritional status of patients with this infection. The aim of this work is to provide comprehensive information about HIV infection, its relationship to nutrition, solving nutritional problems and the mutual influence of nutritional status of patients and HIV infection. The bachelor thesis presents in short an originator and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.
  • Oponent: MUDr. Lada Klvačová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta