Alena FENCLOVÁ

Bakalářská práce

Metody vyšetření a ošetření bolestivých stavů po ablaci prsu

Methods of examination and medical treatment of painful condition after mastectomy
Anotace:
Tato práce je zaměřena na pacientky s bolestmi po ablaci prsu a to v období ukončení léčby nádorového onemocnění. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V části teoretické je zaměřena především na problematiku bolesti, možné způsoby vyšetření a ošetření. Dále se zabývá problematikou karcinomu prsu a prsu samotného. Součástí praktické části jsou kazuistiky dvou pacientek s navrženým krátkodobým …více
Abstract:
This bachelor thesis is aimed at painful conditions after breast ablation, particularly in the period of finishing the medical treatment of cancer diseases. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical section concerns with problems of pain and possible means of examination and treatment, as well as with the breast carcinoma and the breast itself. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Poková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FENCLOVÁ, Alena. Metody vyšetření a ošetření bolestivých stavů po ablaci prsu. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií