Alena FENCLOVÁ

Bachelor's thesis

Metody vyšetření a ošetření bolestivých stavů po ablaci prsu

Methods of examination and medical treatment of painful condition after mastectomy
Abstract:
Tato práce je zaměřena na pacientky s bolestmi po ablaci prsu a to v období ukončení léčby nádorového onemocnění. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V části teoretické je zaměřena především na problematiku bolesti, možné způsoby vyšetření a ošetření. Dále se zabývá problematikou karcinomu prsu a prsu samotného. Součástí praktické části jsou kazuistiky dvou pacientek s navrženým krátkodobým …more
Abstract:
This bachelor thesis is aimed at painful conditions after breast ablation, particularly in the period of finishing the medical treatment of cancer diseases. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical section concerns with problems of pain and possible means of examination and treatment, as well as with the breast carcinoma and the breast itself. The practical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Petra Poková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FENCLOVÁ, Alena. Metody vyšetření a ošetření bolestivých stavů po ablaci prsu. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií