Mgr. Lenka Šavrňáková

Diplomová práce

Přechod dětí z mateřské školy do základní školy pohledem učitelů, náměty na přípravu dítěte do 1. ročníku základní školy

The transition of children from kindergarten to primary school from the perspective of teachers, suggestions for preparing a child for the 1st year of primary school
Anotace:
Diplomová práce „Přechod dětí z mateřské do základní školy pohledem učitelů, náměty na přípravu dítěte do 1. ročníku základní školy“ zaměřuje pohled dotazovaných učitelů pomocí elektronického dotazníku na problematiku připravenosti při přechodu dětí předškolního věku na základní školu. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá charakteristikami školní připravenosti …více
Abstract:
The diploma thesis "Transition of children from kindergarten to primary school from the perspective of teachers, suggestions for preparing a child to the 1st year of primary school" focuses the perspective of interviewed teachers using an electronic questionnaire on the issue of readiness in transition of preschool children to primary school. The work is divided into two parts - theoretical and practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta