Bc. Jana Dočkalová

Diplomová práce

Optimalizace finanční kontroly na útvaru Magistrátu města Brna

Optimization of Financial Control at Brno City Hall Departments
Anotace:
V diplomové práci je řešena optimalizace finanční kontroly na útvaru Magistrátu města Br-na. Hlavním cílem je, aby byly nastaveny všechny úkony v rámci finanční kontroly na daném útvaru takovým způsobem, který zabezpečí hospodárné, efektivní a účelné hos-podaření s veřejnými prostředky včetně nastavení procesů souvisejících s výkonem řídící kontroly. Bylo řešeno nastavení vnitřních kontrolních systémů …více
Abstract:
The Masters dissertation is focusing on optimising the financial control of the certain de-partment Municipality of Brno. The main objective is to set all the steps of the control in a way that will allow effective management with public resources, including the processes related to the managerial control. The dissertation also dealt with the setting of the internal control systems according to an …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Milana Otrusinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dočkalová, Jana. Optimalizace finanční kontroly na útvaru Magistrátu města Brna. Zlín, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj