Sára KUSOVSKÁ

Bakalářská práce

Sociolektické lexikální prostředky (slang, argot) ve Věznici Ostrov.

Anotace:
Bakalářská práce se zabývá mluvou vězňů, tedy slangem a argotem ve věznici Ostrov. Hlavním cílem bylo dotazníkové šetření, které mělo ověřit znalost odsouzených. Dotazníkové šetření obsahovalo padesát lexikálních prostředků, u kterých měli odsouzení možnost volby odpovědi. Práce se skládá ze dvou částí a to teoretické a praktické. Do teoretické části spadá vysvětlení pojmů slangu a argotu a funkce …více
Abstract:
This Bachelor's thesis deals with the speech of prisoners, so with the slang and argot in the prison Ostrov. The main aim was the questionnaire survey, which should have verified the knowledge of convicted (prisoners). The questionnaire survey contained fifty lexical means the prisoners were free to choose. The thesis is composed of two parts, especially theoretical and practical part. Within the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kristián Šujan

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUSOVSKÁ, Sára. Sociolektické lexikální prostředky (slang, argot) ve Věznici Ostrov.. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / ČJ SV se zaměřením na vzdělávání