Jakub Ryšavý

Bakalářská práce

Vývoj automatických obchodních systémů s využitím strojového učení

The development of automated trading systems using machine learning
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem automatických obchodních systémů pohledem projektu strojového učení. Klade si za cíl popsat možnosti, které strojové učení k řešení tohoto problému nabízí. Konkrétně pak analyzuje využití lineární regrese, neuronových sítí a dalších algoritmů. Dané modely optimalizuje na historických datech. Výsledky pak srovná a vyhodnotí.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the development of automated trading systems from the perspective of machine learning project. It aims to describe the possibilities that machine learning offers to solve this problem. Specifically, it analyzes the use of linear regression, neural networks, and other algorithms. These models are optimized on historical data. The results are then compared and evaluated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Josef Prokeš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lukáš Daubner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika