Bc. Kristýna Sůvová

Bakalářská práce

Alternativní způsoby výživy

Alternative ways of nutrition
Anotace:
Sůvová, Kristýna. Alternativní způsoby výživy. Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová. Praha: 2015. Celkový počet stran 51. Tato práce je zaměřena na alternativní způsoby výživy. Cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda zájem o alternativní způsoby ve výživě stoupá. V první části jsou vymezeny alternativní směry výživy a jejich charakteristika. Dopodrobna se zabývám vybraným typem stravování tj. vegetariánstvím …více
Abstract:
This work is focused on alternative ways of nutrition. The aim of the thesis was to determine whether the interest in alternative ways of diet increases. The first part defines the alternative directions of nutrition and their characteristics. I specifically deal with selected type of diet i.e. vegetarianism. The analytical part focuses on selected vegetarian / vegan restaurants, their description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2015
  • Vedoucí: Ing. Zbyněk Vinš
  • Oponent: Ing. Pavla Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví