Bc. Kristýna Sůvová

Bachelor's thesis

Alternativní způsoby výživy

Alternative ways of nutrition
Abstract:
Sůvová, Kristýna. Alternativní způsoby výživy. Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová. Praha: 2015. Celkový počet stran 51. Tato práce je zaměřena na alternativní způsoby výživy. Cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda zájem o alternativní způsoby ve výživě stoupá. V první části jsou vymezeny alternativní směry výživy a jejich charakteristika. Dopodrobna se zabývám vybraným typem stravování tj. vegetariánstvím …more
Abstract:
This work is focused on alternative ways of nutrition. The aim of the thesis was to determine whether the interest in alternative ways of diet increases. The first part defines the alternative directions of nutrition and their characteristics. I specifically deal with selected type of diet i.e. vegetarianism. The analytical part focuses on selected vegetarian / vegan restaurants, their description …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 6. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 9. 2015
  • Supervisor: Ing. Zbyněk Vinš
  • Reader: Ing. Pavla Burešová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze