Jitka Kratochvilová

Diplomová práce

Translation of some Canadian short stories and its use in teaching

Translation of some Canadian short stories and its use in teaching
Abstract:
The thesis is focused on the translation and interpretation of some Canadian short stories. According to our research, it is obvious that Canadian literature is insufficiently represented at the lower- and secondary levels of Czech education. A possible solution would be an inclusion of the translated short stories in school literary anthologies
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na překlad a interpretaci kanadských povídek. Analýzou literárních čítanek pro základní a střední školy bylo zjištěno nedostatečné zastoupení kanadské literatury ve vzdělávání žáků základních a studentů středních škol. Východiskem by bylo zařazení alespoň některých z nich do výuky
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2009
  • Vedoucí: Libuše Hornová
  • Oponent: Alexandra Hubáčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.