Petr VALSA

Bakalářská práce

Dospívající a drogová závislost

Teens and drug addiction
Anotace:
Práce obnáší strukturovaně uspořádané odborné poznatky z několika vědních oborů, které se však navzájem překrývají. Je zaměřena na problematiku užívání návykových látek, a to především dospívajícími. Popisuje tedy účinky drog, ale také projevy jejich dlouhodobého užívání. Dále je zaměřena na vývojové období adolescence a rizika spojená s tímto životním stádiem a také na způsoby redukce těchto rizik …více
Abstract:
The work involves structurally organized expert knowledge from several fields of science, which overlap each other. It focuses on the use of addicted substances, especially among adolescents. It describes the effects of drugs as well as their long-term use. It also focuses on the developmental period of adolescence and the risks associated with this stage of life and on ways to reduce there risks. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Kubíčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VALSA, Petr. Dospívající a drogová závislost. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta